La primera visita

La primera visita es realitza en diverses parts per tal d’avaluar l’estat del pacient, fer un diagnòstic i després adaptar el tipus d’atenció quiropràctica necessària. Si té radiografies o ressonàncies magnètiques, és important portar-les. En primer lloc, el pacient omple un formulari sobre els seus antecedents, el seu estil de vida i els motius de la consulta. Això ens permet conèixer-lo millor i veure com podem ajudar-lo. Després, es fa una anàlisi postural per comprovar si hi ha descompensacions i on es troben. 

El quiropràctic revisarà minuciosament la informació del pacient abans de realitzar el primer ajust quiropràctic. En acabar la visita, s’estableix un pla de tractament adaptat al pacient, s’expliquen les normes del centre i es resolen tots els dubtes. Abans de la primera visita, recomanem que el pacient assisteixi a una sessió gratuïta per conèixer la quiropràctica i el seu poder sobre el cos.